Hint Halıları dünya zeminlerini süslüyor

Hint Halıları dünya zeminlerini süslüyor

Hindistan’ın el yapımı halı dokuma mirası, özenle hazırlanmış tasarımları, ince zarafetleri ve olağanüstü canlı renkleri ile insan dokunuşunun ön plana çıktığı bir zanaatkarlık olarak dünya genelinde takdir edilmektedir. Hindistan, gönülleri fetheden bir işçilikle, gerek değer, gerekse de hacim bakımından el yapımı halılıların dünyadaki en büyük üreticisi ve ihracatçısı olarak kendisini kabul ettirmiştir. Hindistan’da üretilen halıların %85-90’a yakın bir bölümü ihraç edilmektedir ve Hindistan yaklaşık 4.5 milyar dolarlık küresel el yapımı halı ve zemin kaplamaları pazarında yaklaşık %32’lik bir paya sahiptir.

Bu ev içi küçük ölçekli üretim sanayi son  yıllarda önemli  ilerlemeler kaydetmiş olup, 2016-2017 halı ihracatı 1491.22 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Oldukça emek yoğun olan sektör kırsal bölgelerde iki milyonun üzerinde çalışana istihdam sağlamaktadır ve ülkenin en önemli döviz kaynaklarından biri olarak öne çıkmaktadır. Hindistan gelişmiş altyapı, kalite ve teknolojinin desteği ile tekstil ihracatında küresel bir sıçrama gerçekleştirmeyi başarmıştır.

Hindistan başlıca ABD, Almanya, Kanada, İngiltere, Avustralya, Güney Afrika, Fransa, İtalya ve Brezilya olmak üzere 70’den fazla ülkeye el yapımı halı ihracatı gerçekleştirmekte olup, son yıllarda bu ülkelerin arasına Çin’i de dahil etmiştir.

Hint El Yapımı Halı Endüstrisi yoğun bir şekilde beceri gelişimine odaklanmakta ve büyük pazarlama girişimlerini yürütmektedir.  Halı Endüstrisi Jayapura, Bhadohi ve Mirzapur’da halı dokuma eğitimi merkezleri açmış ve özellikle kadın zanaatkarların eğitiminde önemli rol üstlenmiştir. El Yapımı Halı Endüstrisi ayrıca, ufak ve orta ölçekli üretici/ihracatçılara ürünlerini denizaşırı alıcılarla buluşturmak amacıyla çeşitli yerel ve uluslararası pazarlama girişimlerini üstlenmektedir.  Yılda iki kez, birincisi Yeni Delhi, ikincisi Varanasi’de alıcı ve satıcıları buluşturan India Carpet Expo’yu düzenleyen, Üreticilerin Hindistan ve Hindistan dışında sektörel fuar ve sergilere katılımına aracılık eden, halı ihracatçılarına ihracat teşviki, pazarlama ve girişimcilik eğitimlerine yönelik seminer ve atölye çalışmaları düzenleyen Carpet Export Promotion Council bu girişimlerden  birisidir.

Hindistan hükumetinin destekleriyle, kültürel mirasın devamlılığını sağlamak ve Hint el yapımı halı zanaatkarlarının dokumadaki hünerlerini denizaşırı el yapımı halı alıcılarına sergilemek amacıyla CEPC tarafından düzenlenen India Carpet Expo’nun 34’cüsü (Hindistan Halı Fuarı) Sampurnanand Sanskrit Üniversitesi kampüsünde 10-13 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlendi. Fuar, 10 Ekim 2017’de Tekstilden Sorumlu Devlet Bakanı Shri Ajay Tamta tarafından, Majhawan, Mirzapur milletvekili Sushmita Maurya, Hindistan Hükümeti’nin El Sanatlarından sorumlu Gelişim Komitesi Üyesi  Shri Shantmanu, Tekstilden Sorumlu Devlet Bakanı Basın Sözcüsü Nidhi Mani Tripathi, CEPC Yönetim Kurulu Başkanı Mahavir  Pratap Sharma ve CEPC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Siddh Nath Singh ve diğer kurulu üyeleri, medya ve katılımcıların huzurunda açıldı.

Tekstilden Sorumlu Devlet Bakanı Shri Ajay Tamta açılış konuşmasında hükümetin El Yapımı Halı Endüstrisi’ne yönelik proaktif bir yaklaşımı benimsediğini ve Mal ve Hizmet Vergisi rejimine tabi olan ihracatçılarının endişelerini dikkate aldıklarını bildirdi. Parça başı işlere (Taşeron) yönelik mal ve hizmet vergisi oranının %18’ten %5’e düşürüldüğünü müjdelerken,  Shri Ajay Tamta Tekstil Bakanlığı’nın kaygıların giderilmesine yönelik perspektifini şekillendiren diğer tedbirlere de dikkat çekti. Halı Endüstrisinde Mal ve Hizmet Vergisi rejimine tabi olan küçük ölçekli üreticiler ve zanaatkarların iyileştirilmesine yönelik çabalar için halı endüstrisine hükümetin tam desteğinin teminatını verdi.

CEPC Yönetim Kurulu Başkanı Mahavir Pratap Sharma, bu fuarın sektöre sürekli bir boyut ve irtifa kazandırdığını ve girişimcileri değişen trendlerden haberdar ettiğini ve mal ve hizmet vergisi döneminde yeni iş uygulamalarına uyum sağlamaya yardımcı olduğunu vurguladı. “Bu tip fuar bir taraftan ihracatçılar arasında koordinasyonu artırırken, öte yandan dünya pazar gereksinimlerini analiz etmektedir.” diyen Mahavir Pratap Sharma bu fuardaki ana odak odasının yeni ülkeler olduğuna ve bunun etkisinin de bu fuarda görüldüğüne dikkat çekti.

Sharma, “Bu fuar, sanayi için yeni pazar fırsatlarının açılmasına ve küçük ve Orta Ölçekli hint halı ihracatçılarının ürünlerini yurt dışı ülkelerde tanıtmalarına yardımcı olmaktadır. Bu devam eden süreç ,“Hint Malı” markasının denizaşırı ülkelerde, daha geniş bir ölçekte akıllarda kalmasını sağlanmasına aracılık etmektedir,” dedi.  Sharma, ayrıca India Carpet Expo’nun uluslararası halı alıcıları, alım evleri ve acentelerin, mimarların ve Hint halı üreticileri ve ihracatçıların tanışıp, uzun dönemli iş ilişkileri kurmaları için ideal bir platform olduğunu vurguladı.

Mevcut resesyon trendinde dünya genelinden 317 uluslararası alıcının India Carpet Expo’daki mevcudiyetinin fuarının önemini ve uluslararası pazarda Hint ürünlerine olan talebi ortaya koyduğuna değinen Sharma, ayrıca bu etkinliğin bir taraftan ürünlerini uluslararası fuarlarda sergilemek için mali imkanı olmayan orta ve küçük ölçekli ihracatçılar için gerekli olduğunu  ve kaliteli ürünleri zamanında üretme ve sağlamada Hindistan’ın kapasitesini göstermede etkili olduğunu ifade etti.

 

#HintHalıları, #Halı, #ElYapımı, #DokumaHalı

 

 

Comments are closed.